SWB

Gildebor en gemeente bikkelen voor een blinkende binnenstad

Een nette binnenstad. Als burger vinden we dat zeer vanzelfsprekend. Maar welke partijen en personen zijn daar eigenlijk bij betrokken?  Enkele medewerkers van Gildebor en de gemeente Hengelo vertellen hoe zij Hengelo schoon en opgeruimd houden. Het zijn mensen die met hart en ziel werken  aan een leefbare (binnen)stad. De één doet dat beleidsmatig bij de gemeente en de ander juist uitvoerend of adviserend bij Gildebor.

Maar om te beginnen is het goed om aan te geven dat de verantwoordelijkheid voor een schone omgeving bij de burger ligt. Deponeert hij zijn lege blikje frisdrank in de afvalbak of gooit hij het achteloos op straat? De zorgplicht voor de orde en netheid van de stad ligt vervolgens bij de gemeente Hengelo. Het is hun taak de binnenstad leefbaar te houden. De daadwerkelijke uitvoering van die taak komt voor rekening van (onder meer) Gildebor.

De gedreven vakmannen
“Zo maken drie van mijn mannen dagelijks de binnenstad schoon”, zegt Jaco de Jong, uitvoerder bij Gildebor. Het gaat om Marcel Giesen, Jan Peters* en Bennie Kamies (v.l.n.r. op de foto). Bennie loopt een vaste route met zijn ‘golfkar’ en afvalknijper. Hij start bij het station en loopt dan onder meer via de Bataafse Kamp en Oldenzaalsestraat zijn ronde langs de rand van de Hengelose binnenstad.
Binnen dat gebied is Marcel in de weer met de Gluton, een grote stofzuiger voor zwerfafval. Hij bestrijkt daarbij het Marktplein en de omliggende straten. Jan rijdt in het centrum een route waarbij hij zo’n veertig prullenbakken leegt. Al deze werkzaamheden leveren een volle wagen vuil op: een zestig liter zak uit de Gluton, meerdere vuilniszakken uit de ‘golfkar’ en de inhoud van de afvalbakken. Enorm veel (zwerf)afval, dag in dag uit.

“Maar toch is géén dag bij ons hetzelfde”, vertelt Jan enthousiast. “Het schoon houden van het centrum is afwisselend werk.” Hij geeft aan dat ze de knelpunten in de binnenstad op hun duimpje kennen. De mannen weten precies waar de vuilste ‘hotspots’ zijn. Maar ze vinden het ook dankbaar werk. “Laatst bood iemand mij een paar sinaasappels aan. Het was een vriendelijk gebaar voor het werk wat wij doen”, vertelt Bennie. Marcel kan zich helemaal vinden in het verhaal van zijn collega’s. De vakmannen benadrukken dat ze onderling een goed team vormen, waarbij ze op elkaar kunnen terugvallen. Alle drie zijn ze zeer gedreven en betrokken.

Jaco de Jong, Jos ter Woerds, Jos Koekkoek en Rob Hilarius

De specialist met het arendsoog
Gemeentemedewerker Jos ter Woerds, IBOR-specialist (Integraal Beheer Openbare Ruimte), kijkt uit hoofde van zijn functie met een andere blik naar Hengelo dan de doorsnee burger. Hij houdt regelmatig een zogenaamde schouw. Hij vergelijkt daarbij de daadwerkelijke staat van de stad met beeldmateriaal van Hengelo, waarop het afgesproken beheerniveau tot uitdrukking komt. Het is dus een monitorfunctie die een arendsoog vereist. Zwerft er te veel vuil rond of puilt er ergens rommel uit een afvalbak? Zijn er kunstwerken beplakt met affiches? Is de staat van gazons, hagen en bomen onvoldoende? Kortom: Jos kijkt of het ware stadsbeeld en het gewenste stadsbeeld niet te veel afwijken. Juist de binnenstad moet immers aan de hoogste kwaliteitseisen voldoen, want van deze omgeving maken Hengeloërs het intensiefst gebruik.

Samenwerking gemeente en Gildebor
De beleidsmakers bij de gemeente en de uitvoerders van Gildebor gaan samen om tafel zitten wanneer het ware stadsbeeld te sterk afwijkt van het afgesproken beeld. “Tijdens zulke overleggen zijn wij echte partners”, zegt Jos Koekkoek, clustermanager Groen en Netheid bij Gildebor, “we houden onze kaarten dus niet voor de borst.” Gildebor kijkt dan samen met de gemeente of er structurele oorzaken zijn aan te wijzen waarom een bepaald onderhoudsniveau niet meer wordt gehaald. Uit zo’n overleg kan voortkomen dat er ander materieel ingekocht moet worden of dat de inzet van mensen op een locatie wordt opgeschaald.

Rob Hilarius is procesregisseur/accounthouder Gildebor bij de gemeente. Hij vertelt dat de  beheerafspraken tussen gemeente en Gildebor niet in steen gebeiteld zijn. Natuurlijk zijn er vaste werkzaamheden zoals het legen van prullenbakken en het vegen van pleinen en straten. Maar door de tijd heen veranderen er wel degelijk zaken. Nieuwe colleges gaan namelijk met hun tijd mee. Vroeger bestreed men bijvoorbeeld onkruid met chemische middelen. Om het milieu minder te belasten, gebeurt dat nu voornamelijk mechanisch. Rob houdt zich als procesregisseur bezig met de hoofdlijnen van de samenwerking tussen de gemeente en Gildebor. Hij gaat over budgetten en begrotingen en maakt bestuurlijke rapportages.

Over evenementen en waardering
Terug naar de mannen die letterlijk het vuile werk opknappen. Hun werk is fysiek behoorlijk zwaar. Zo loopt Bennie op zijn route dagelijks heel wat kilometers. Ook als de elementen niet meewerken gaan de vakmannen aan de slag, want de binnenstad moet er altijd fraai bij liggen. En daarom is het  trio dagelijks aan het werk in het Hengelose centrum. Op maandag en vrijdag rijdt er bovendien een grote veegmachine. Bij evenementen zoals de kermis, de Nacht van Hengelo en Koningsdag wordt een extra ploeg ingezet. Dan rijden er vaak twee veegmachines en loopt er Gildebor-personeel met bladblazers. Zij blazen rommel voor de veegmachines, zodat elk hoekje van de stad schoongemaakt wordt.

“Toen ik met dit werk begon was er soms wat frustratie”, zegt Jan. Dat komt omdat sommige schoongemaakte plekken er een uur later al weer vuil bij liggen. “Dat zet ik nu makkelijker van me af anders zou ik dit werk niet kunnen doen.” Veel vijftigplussers hebben enorme waardering voor het werk dat het Gildebor-trio uitvoert. “Maar jeugd kan nu en dan vervelend zijn”, vertelt Marcel. Bennie sluit zich daarbij aan. Hij herkent de looproutes naar school aan de vele sigarettenpeuken en troep die (enkele) jongeren weggooien. Ook automobilisten zijn af en toe ongeduldig volgens Jan. De heren benadrukken echter dat de reacties van het publiek overwegend positief zijn. “Voor dit werk moet je net als Rivella zijn”, grapt Jan “Een beetje vreemd, maar wel lekker.”

*Jan Peters neemt de taken van Gerben Bont waar die ten tijde van het interview met vakantie was

(Tekst en foto’s: Harvey Pearson)

Nieuws

Vacature: vakman Parken en Landschap

Vacature: vakman Parken en Landschap

Wij zijn op zoek naar 2,0 fte medewerker in de functie van vakman parken & landschap bij de afdeling sport.

Lees meer
Ruben Bosch: koffers Eerste Hulp

Ruben Bosch: koffers Eerste Hulp

Hij verkoopt koffers waarvan hij zelf zegt dat het beter is dat deze zo lang dicht blijven: grote calamiteitenkoffers met EHBO-materiaal. Ook houdt hij de inhoud compleet.

Lees meer
Marcel Kotte: gouden handen

Marcel Kotte: gouden handen

Kapotte lampen vervangen, klemmende deuren repareren en lekkages verhelpen. Huismeester Marcel Kotte (65) weet er wel raad mee.

Lees meer
Sebastiaan: veiligheid voorop

Sebastiaan: veiligheid voorop

Loszittende stoeptegels, een verstopt riool? Klachten hierover van inwoners komen via de gemeente bij Gildebor terecht. Sebastiaan zet herstelwerkzaamheden in gang.

Lees meer
SBS6 programma Holland van Boven bezoekt Gildebor en SWB

SBS6 programma Holland van Boven bezoekt Gildebor en SWB

Het SBS programma Holland van Boven vliegt over heel Nederland en strijkt iedere week neer op een andere plek om bedrijven te bezoeken.

Lees meer