SWB

Bladaarde: duurzaam, milieuvriendelijk en goed voor de portemonnee

Duurzaamheid staat als maatschappelijk thema hoog op de agenda. Als samenleving proberen we immers het energie- en grondstoffenverbruik terug te dringen, zodat de aarde niet uitgeput raakt.
De website Voetafdruknederland laat per provincie zien hoe groot onze ‘ecologische voetafdruk’ is en legt uit waarom het zo belangrijk is om schoner, duurzamer en efficiënter te produceren.
Het recyclen van bladafval door Gildebor past in het streven om de Nederlandse, ecologische ‘footprint’ te verkleinen. Al drie jaar lang fermenteren wij bladafval uit de gemeente Hengelo tot bladaarde, waarbij we mineralen slim hergebruiken en daarmee (energie)verspilling tegengaan.

 

‘Bladgoud’

“Vroeger vervoerden we het bladafval met vrachtwagens richting de groenrecycling bedrijven, alwaar het tot compost werd verwerkt ”, zegt Jos Koekkoek, clustermanager Groen en Netheid bij Gildebor, “maar we gooiden in wezen waardevol materiaal weg en moesten daar nog voor betalen ook!” Juist daarom slaat Gildebor het verzamelde bladmateriaal tegenwoordig op in bladslurven op verschillende locaties in de stad (foto). Binnenin die slurven wordt het blad omgezet in bladaarde: goed voor het milieu en de portemonnee. “Enkele jaren geleden fermenteerden we 400 ton aan bladafval en tegenwoordig zit Hengelo al op 1000 ton. Dat is uit te breiden naar zo’n 1500 ton”, aldus Jos.

 

Proces

Bij het maken van de bladaarde wordt het blad eerst met een speciale machine in de slurven gepompt. Ook voegt men kalk, klei en een bacteriecultuur toe. Onder zuurstofloze omstandigheden vindt daarna een omzetting plaats waarbij maar liefst 98 procent van de vaste stof bewaard blijft. Dit fermentatieproces is veel milieuvriendelijker dan composteren, want daarbij komt veel methaangas vrij en dat is een notoir broeikasgas. “De hele omzetting naar bladaarde neemt ruim drie maanden in beslag”, legt Jos uit “naast blad wordt in de Hof van Twente ook bermmaaisel op deze manier verwerkt en mogelijk zijn er in de toekomst ook oplossingen om slibafval uit sloten op deze manier te  verwerken.”

 

Nog meer voordelen

Het fermenteren van bladafval heeft raakvlakken met een regionaal initiatief als Mineral Valley Twente. Ook maakt het proces deel uit van de circulaire economie waar de gemeente Hengelo op inzet. De bladaarde wordt namelijk in de lokale kringloop teruggebracht  als bodemverbeteraar voor o.a. plantsoenen, SWB Groentuin, stadstuin Marskant, IVN, de biologische moestuin én akkers van boeren uit de regio. “Door het afdekken van beplantingsvakken met ferment merken we dat de onkruiddruk  verminderd, waardoor we minder vaak hoeven te schoffelen”, legt Jos uit, “en door het verwerken van bladferment verhogen we langzaam het organische stofgehalte in de bodem en één van de voordelen hiervan is dat de bodem meer water kan vasthouden. We hoeven in droge periodes dus minder water te geven.”
Maar de bodemfauna profiteert uiteindelijk het meeste, want bladaarde is veel gezonder voor dat bodemleven. Van kunstmest kunnen bodemorganismen en bacteriën namelijk niet leven waardoor uiteindelijk ook planten het niet redden.

Nieuws

SBS6 programma Holland van Boven bezoekt Gildebor en SWB

SBS6 programma Holland van Boven bezoekt Gildebor en SWB

Het SBS programma Holland van Boven vliegt over heel Nederland en strijkt iedere week neer op een andere plek om bedrijven te bezoeken.

Lees meer
Spinselmotnesten niet melden bij Gildebor of gemeente

Spinselmotnesten niet melden bij Gildebor of gemeente

Spinselmotten zijn ongevaarlijk. Verwar hun nesten niet met die van de eikenprocessierups.

Lees meer
Tubantia schenkt aandacht aan natuurbeheer Gildebor

Tubantia schenkt aandacht aan natuurbeheer Gildebor

Gildebor beheert heide en gemeentelijke broekbossen. Reden voor een journaliste van dagblad Tubantia om een kijkje te nemen!

Lees meer
Alex Huibers: poortwachter

Alex Huibers: poortwachter

Alex Huibers is inmiddels drie jaar portier bij Waterschap Vechtstromen, locatie Hengelo. Met een kwinkslag ontvangt hij de vele bezoekers.

Lees meer
Gildebor ‘matcht’ met Carintreggeland ’t Gerbrand

Gildebor ‘matcht’ met Carintreggeland ’t Gerbrand

Groene ‘tuintjes’ voor bewoners zorginstelling.

Lees meer